ABRAZO

Si me abrazasnotaras las heridascosidas por ti